Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Lå i forkant av flommen

Da elva gikk over sine bredder, var de godt forberedt på Moelven Trysil og fikk berget store verdier. Dette til tross var at vannet totalt steg med 5 meter i løpet av flomperioden.

I mai 2014 flommet Trysilelva over og la store deler av fabrikkområdet under vann.

– Det er ikke mulig å stoppe vannet, men vi fikk reddet alt det var mulig å redde, forteller direktør Runar Pettersen og Harald Enger, avdelingsleder verksted og innsatsleder i industrivernet.

Vannet steg time etter time, på det meste med 38 cm i døgnet, og stod etter hvert langt oppetter husveggen. En gjennomarbeidet beredskapsplan gjorde at de likevel hadde kontroll over situasjonen. Etter at sagbruket ble rammet av den store flommen i 1995, målte de nemlig opp hele området for å ha eksakt kunnskap om hvilke tiltak som må iverksettes etter hvert som vannet stiger.

– Vi lå hele tiden to dager foran vannet, forteller Pettersen og Enger.

Det aller første tiltaket som gjøres, er å sette ut en målestav ved elvebredden.

– Vi sjekker kontinuerlig vannstanden og avpasser tiltakene. Ingen flom kommer overraskende på oss, fastslår de.

Kontinuerlig overvåking

Beredskapsplanen er detaljert og tar utgangspunkt i vannstanden. Mens det ennå er på grønt nivå, kjøres sag og høvel som normalt. På gult nivå vurderer de hvilke tiltak som må gjennomføres fra dag til dag. På rødt nivå, må produksjonen stanses.

Flom-måleren ble satt ut 16. mai, og fra da ble vannstanden kontrollert kontinuerlig, også på en merkedagesom 17. mai.

Tre dager senere, 20. mai, var de over på gult nivå i beredskapsplanen, og herfra ble arbeidsdagene innledet med beredskapsmøte. For hver centimeter vannet steg, ble nye tiltak satt ut i livet.

– Vi flyttet alt av materialpakker, lagrene ble tømt og flyttet, vi la ut tømmerlenser og transporterte bort flis og fjernet alt av løsøre på området. I tillegg reddet vi det som var av elektroniske motorer som kunne skrus av og legges på tørt område, forklarer Harald Enger.

Full stans i tre uker

Under hele flomperioden førte sagbruksdirektøren dagbok, med beskrivelse av vannstand, hva som påvirkes på området og hvilke tiltak som iverksettes. Han  førte referater som ble distribuert på mail og håndterte rikspresse så vel som lokalpresse. Moelven Trysil var faktisk først ute med å varsle pressen om flom i Trysil-vassdraget.

I alt var det full produksjonsstans på saga i tre og en halv uke , og skader og tapt produksjon ble taksert til 10,5 millioner kroner.

– Forsikringsselskapet er tilfredse med at vi har klart å berge så store verdier. Vi får dekket både skader og  tapt produksjon, forklarer han. 

Nytt boligkonsept på trappene

Moelven Byggmodul AS utvikler et nytt konsept for modulbaserte leilighetsbygg og har sikret seg ytterligere spisskompetanse innen boligbygging.

Moelven Byggmodul AS ansatte i november 2014 Erik Langmo som prosjektutvikler. Han kommer fra stillingen som daglig leder for Hetlandhus AS som en del av BWG Homes ASA. Langmo er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom og har lang og bred erfaring fra bolig- og byggebransjen.

– Han skal hos oss arbeide med nye prosjekter generelt og bygge opp en kunde- og prosjektportefølje for Moelven Byggmodul med base i Oslo. Vi satser på modulbaserte leilighetsbygg og er i ferd med å ta frem et nytt konsept på det, sier direktør Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul AS.

Erik Langmo gleder seg til å komme i gang med prosjektutviklingen:
–Vi kommer til å arbeide mye både med modulbaserte boligbygg på 3-4 etasjer, studentboliger og hybelbygg. Bygg som Moelven Byggmodul er godt kjent for i dag, men som vi skal utvikle videre innenfor et riktig industrielt løp, sier Langmo.

Langmo har stor tro på standardiserte boligmoduler som Moelven tilbyr til både byggherrer og entreprenører.

– Moelven Byggmodul er ikke bare en leverandør av moduler i tre. Vi leverer også våre bygg i totalentrepriser til de byggherrer som ønsker det, avslutter Langmo.

Moelven Byggmoduls nye Oslokontor er etablert i Ensjøveien 3 sammen med Moelven Elektro AS og Moelven Modus AS.

– Det betyr at Moelven er lokalisert og representert med et sterkt fagmiljø i Oslo med dyktige fagfolk og prosjekteringsekspertise innen prefabrikkerte modulbygg, innredningsløsninger og elektroinstallasjon, sier Langmo.

Kongelig innvielse av Träkvista skole

Det svenske kongeparet kastet glans over arrangementet da Träkvista skole åpnet høsten 2014. Skolen er en av seks skolebygninger som Moelven Byggmodul AB bygger i Ekerö kommune.

Innvielsen av skolen falt sammen med at kong Carl XVI Gustaf og dronning Silvia foretok en rundreise i kommunen der de bor – og det ble dermed naturlig at kongeparet deltok.

– Det er et tradisjonelt modulbygg, men i areal er det blant de største vi har bygd, forteller Jan Larsson, som er salgssjef hos Moelven Byggmodul AB i Torsby. Virksomheten inngikk i 2013 en rammeavtale med Ekerö kommune om levering av seks bygninger til tre ulike skoler, og Träkvista er én av disse.

Effektivt utformet

Den nye bygningen, som er på ett plan, har et areal på 1 900 kvm og består av elleve klasserom og flere grupperom. Den erstatter eldre bygninger som nå er revet ved Träkvista skole.

– Totalt inngår det ca. 135 moduler i rammeavtalen med kommunen. Skolen i Träkvista består av 45 av disse, sier Jan Larsson som forteller at Moelven Byggmodul har god kompetanse på å utforme og bygge denne type bygg på en effektiv måte.

– Det som er spesielt med skoler, er at de skal ha vannbåren varme, og at de krever avansert ventilasjon og godt lydmiljø. På nettopp denne skolen kreves det at lokalene har høy og jevn luftkvalitet for de cirka 240 elevene og lærerne som oppholder seg her til daglig. Det kan være en utfordring på prosjektstadiet, men ikke når vi er kommet til selve byggingen og monteringen.

Maria Sköld-Wulf, som er Ekerö kommunes byggeprosjektleder for skolene, understreker at de er svært fornøyde med både bygningen og samarbeidet med Moelven Byggmodul AB.

– Vi har hatt tett kontakt med vår kontaktperson i bedriften, som har vært veldig flink til å sette ideene våre ut i praksis, sier hun.

Tid og penger

 Maria Sköld-Wulf forteller at det bare var Moelven som klarte å oppfylle de høye kravene til lydmiljø, gulvsvikt, vinduskvalitet og andre ting.

– At valget falt på en modulbygd skole, handlet først og fremst om tid og penger. Byggetiden ble betydelig kortere, og kostnaden ble lavere enn om skolen hadde blitt bygd på stedet. Samtidig var det en ny erfaring for oss, og fabrikkbygging skiller seg fra plassbygging ved at alle avgjørelser må tas før produksjonen starter – også på detaljnivå.

Skagershuset ble Årets Stockholmsbyggnad 2014

Det modulbygdeleilighetsbygget med fasader i sedertre gikk helt til topps i arkitekturkonkurransen som arrangeres av Stockholm by.

Se film

Det var ti finalister i kåringen der Skagershuset gikk seirende ut. Juryen fremhevet blant annet levende fasader i sedertre, høy detaljeringsgrad og samspillet mellom den nye og den eksisterende bebyggelsen.

Huset består av 33 leiligheter av ulik størrelse, fra to til fem rom, men i motsetning til den omkringliggende bebyggelsen er det modulbygd på fabrikk.

– Huset skiller seg fra de vakre teglhusene som omgir det, men likevel har man følelsen av at det alltid har stått der. Det smelter godt inn i området, sier markedssjef David Öberg i  Moelven Byggmodul AB, som leverte modulene.

Huset er tegnet av Björn Ahrenby hos OWC Arkitekter i Stockholm, som er godt fornøyd med sluttresultatet.

– Det er blitt slik vi håpet. Det vakre sedertreet vi har brukt, er i samme fargeskala som teglsteinshusene rundt, sier han.

Björn Ahrenby forteller at han og kollegene ikke hadde erfaring med Moelvens modulsystem fra før. De opplevde at de fabrikkbygde modulene stiller andre krav til arkitektrollen enn plassbygde hus.

– Men når man setter seg inn i det og forstår systemet, er det en spennende utfordring å utnytte mulighetene det gir til å skape attraktive boliger, sier Björn Ahrenby.

Fakta om Skagerhuset

 • Modulbygde leiligheter i Årsta
 • Nominert til Årets Bygg av avisen Byggindustrin
 • 33 leiligheter av ulik størrelse: 2, 3, 4 og 5 rom
 • 4 etasjer samt toppetasje
 • Garasjeplasser i sokkeletasje
 • Fasade i ubehandlet sedertre
 • Arkitekt: OWC Arkitekter AB
 • Byggherre: Åke Sundvall Projekt AB
 • Leverandør: Moelven Byggmodul AB

Sikret kontrakt på fem trebruer

Frem mot september 2015 vil Moelven Limtre levere fem nye trebruer som skal krysse E6 nord i Gudbrandsdalen. Ordren er den nest største i selskapets historie.

Moelven Limtre AS ble i mai 2014 tildelt en kontrakt på nye fem limtrebruer - den største kontrakten, målt i kroner og øre, siden leveransen av limtredragerne til hovedflyplassen på Gardermoen. Den historiske kontrakten omfatter tre buebruer , en platebru og en fagverksbru.De tre buebruene blir identiske.

– Vi skal for første gang levere tre bruer som er helt like, og det synes vi er interessant. Det er dessuten godt gjort å oppnå samme bueform, ettersom detikke er helt likt på de tre stedene der bruene skal stå, sier direktør Åge Holmestad ved Moelven Limtre.>

Han forteller at trenden med trebruer er blitt ytterligere forsterket de siste 2-3 årene.

– Vi lager flere bruer enn noen gang. Ser vi på de siste tolv månedene har vi i alle fall levert 10 store bruer, sier Holmestad som tror trebru-boomen skyldes gode, tekniske løsninger.

– Til høsten skal vi levere en bru med et fritt spenn på 89 meter. Den skal bygges på riksveg 3 i Alvdal og vil ha verdens lengste frie spenn på en trebru.

Trebruer er dessuten en varig løsning.

– Ja, vi vet at en trebru vil fungere i minst 100 år, forteller direktøren.

Dette er bruene Moelven skal bygge: 

 • Kongsli bru. Buebru over E6. Volum: 220 m³
 • Tårud bru. Buebru over E6. Volum: 220 m³
 • Giverhaugen bru. Buebru over E6. Volum: 220 m³
 • Øla bru. Platebru over Øla. Volum: 145 m³
 • Perkolo bru. Fagverksbru over E6: Volum: 200 m³

Årets sikkerhetshelt

Med betydelig innsats over flere år og flere konkrete tiltak på merittlisten ble Per Stolt stemt frem av kolleger i Moelven Modus AB.

Som et ledd i Moelvens innsats for å skape et trygt arbeidsmiljø og en god sikkerhetskultur, ble det i 2014 utlyst en kåring av årets sikkerhetshelt. Alle 52 virksomheter kunne nominere én ansatt.

Per Stolt , montør og hovedverneombud i Moelven Modus AB i Stockholm, ble nominert av flere kolleger, og argumentene var mange: Han har bidratt til å gjøre forbedringsrapportering tilgjengelig for montører uten daglig tilgang på rapporteringsportalen, etablert strukturert samarbeid om arbeidsmiljøspørsmål med ledelsen og arbeidsledere, stilt krav til byggherre om forholdene på byggeplass, og tatt tak i sikkerhetstiltak og fulgt opp gjennomføringen. Ikke minst har han sammen med en kollega vært med på å videreutvikle en glasslift, som forbedrer montørenes arbeidsforhold radikalt med tanke på tunge løft. Han deltar også i opplæring og implementering av dette hjelpemiddelet i hele organisasjonen.

– Per Stolt ble valgt blant mange sterke kandidater, sier HR-rådgiver Anna Lene Leganger som forteller at konsernledelsen utgjorde juryen.

Sikkerhetshelten selv synes det er stas med utnevnelsen, men er mest opptatt av hvilke nye tiltak som kan bidra til ytterligere forbedringer.

– Min første tanke da jeg ble oppringt om resultatet av kåringen, var faktisk hvordan vi kunne bruke prispengene slik at flest mulig får tilgang til å bruke glassliften, sier han.

Pengene skal derfor brukes til å kjøpe inn en ekstra lift og til opplæring i bruken av denne.

Stolt synes det er fint å ha en arbeidsgiver som vil de ansatte vel.

– Det var kult å vinne prisen og jeg er takknemlig for at jeg gjennom min jobb har fått tid til å jobbe med oppgaver knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø.

Leverte modul nr. 80 000

Moelven har laget byggmoduler i mer enn 40 år. I juni nådde selskapet en milepæl da modul nr. 80 000 ble heist på plass i et boligprosjekt som stod innflyttingsklart på rekordtid.

– Årsaken til at vi valgte å bygge med moduler, er kortere byggetid. Da går det raskere å selge boligene, og finanskostnadene blir lavere, sier Ole Johan Krog, daglig leder i Bakke AS, et boligbyggekonsern i Aurskog med markedsområde på Romerike og i Follo.

Tradisjonelt har Bakke AS drevet med småhus, basert på elementproduksjon i fabrikk og montering på byggeplass, der team fra de ulike fagene har rykket inn og gjort sine oppgaver i tur og orden.

– Med modulbasert boligbygging har vi tatt et skritt videre. Dette er det første prosjektet med modulbygging, og så langt er vi veldig fornøyde, sier Krog.

Prosjektet omfatter 60 leiligheter, 2-roms, 3-roms og 4-roms, fordelt på seks bygg.

Kort byggefase

Bakke AS er en av stadig flere aktører som velger denne byggemetoden. Årlig omsetter Moelvens modulenheter i Norge og Sverige for 1,2 milliarder kroner, et tall som inkluderer midlertidige eller flyttbare bygg så vel som permanente bygg som boligprosjektet på Jessheim. Fordelene med å bygge på denne måten er mange for de rette prosjektene, påpeker direktør Lars Brede Aandstad i Moelven Byggmodul AS.

– Det som var aller viktigst for denne kunden var rask gjennomføringstid. Vi startet produksjonen av modulene i fabrikk i februar, og overleverte de første av i alt seks bygg fredagen før påske. Så vi innfridde ganske bra på det ønsket, sier Aandstad som forteller at leveringstiden ikke er ekstraordinær:

–  Vi har mange tiårs erfaring med denne byggemetoden og en industriell logikk som gjør at vi kan tilby både kort leveringstid og høy kvalitet. 

Morten Kristiansen konstituert konsernsjef

Morten Kristiansen ble konstituert konsernsjef i Moelven Industrier ASA etter at tidligere konsernsjef Hans Rindal i midten av september fratrådte sin stilling etter enighet med styret.

Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Han har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Han kom fra stillingen som direktør i Moelven Industrier med ansvar for område Skog.

Konsernledelsen i Moelven la høsten 2014 fram en handlingsplan overfor styret som pekte ut retningen og de viktigste satsingsområdene for konsernet de neste fem årene.

- Min jobb blir å lede Moelven videre for å bedre konkurransekraften i selskapet. Det blir stort trykk i arbeidet med å sette ulike tiltak ut i livet. Mitt inntrykk er vi som er ansatt i Moelven står samlet om tiltakene og vi ser allerede tegn til forbedringer i flere av våre selskap, sier Kristiansen.

Fortsett til Virksomheten