Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer

Verdens høyeste trehus

Bolighuset Treet i Bergen har 14 etasjer i tre og er hele fire etasjer høyere enn noe annet trehus. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner fra Moelven Limtre AS.

Spill av video

Treet er et pilotprosjekt for bærekraftige, høye bygninger i urbane områder, bygget ved hjelp av bærende limtrekonstruksjoner og prefabrikkerte moduler i tre.

Gjennom prosjektet er det utviklet ny kunnskap om bygging av trehus på mer enn ti etasjer. En av utfordringene med å bygge høye hus i tre, er at vekten blir lav og at bygget dermed blir utsatt for svingninger og vibrasjoner. Gjennom avanserte beregningsmetoder er det dokumentert at komfortkravene til et slikt bygg er ivaretatt ved at det benyttes bæreplattformer i betong i femte og tiende etasje.

Å bygge med limtrekonstruksjoner og prefabrikkerte moduler slik det er gjort med Treet, er helt nytt. Det er derfor også gjort nyttige erfaringer innen montasjeteknikk og logistikk som vil gagne tilsvarende prosjekter i fremtiden. Prosjektet har forløpt helt i tråd med fremdriftsplanen, uten forsinkelser.

De 45 meter lange fagverkene er konstruert og produsert hos Moelven Limtre AS. Når Treet står ferdig, vil deler av konstruksjonen være synlig både innvendig og utvendig.

3d: En visualisering av hvordan Treet vil se ut.
ARTEC

Se hvordan verdens høyeste trehus skal reise seg, meter for meter

Lukk

Lysere utsikter for Moelven

Driftsresultatet ble forbedret med en kvart milliard, og driftsinntektene økte med 800 millioner kroner. Det er i korte trekk oppsummeringen etter året 2014.

Altså en svært god utvikling for Moelven. Eiere og ansatte kan glede seg over en driftsresultatframgang på NOK 248 millioner sammenliknet med året 2013. Et resultat som er det beste siden 2010.

2014 har vært et markedsmessig godt år for Moelven. Summen av en bedre balanse mellom råvare- og ferdigvarepriser, et betydelig høyere aktivitetsnivå i markedene vi opererer i, bedrede valutaforhold og interne forbedringstiltak har bidratt til framgangen.

De enkelte divisjonenes driftsresultat opplever en betydelig forbedring fra året før. Det er godt å konstatere.

Prosjektdivisjonen Byggsystemer har dessverre hatt en resultatmessig tilbakegang i forhold til budsjett, men gikk ut av 2014 med en meget god og sunn ordrereserve. I 2015 påbegynner og ferdigstiller divisjonens bedrifter i Norge og Sverige en rekke store prosjekter. Vi har derfor tro på vesentlig resultatforbedringer for divisjonen i året som kommer.

Likevel må jeg understreke at vi ikke kan lene oss tilbake i stolen, slappe av, slå oss på brystet og si at endelig har vi fått det til.

Moelven er i en omstillings- og utviklingsprosess. Vi har mye å glede oss over og mulighetene er mange. Men vi har fortsatt har noe å ta tak i.

Konsernledelsen la høsten 2014 fram en plan overfor styret som peker ut retningen og de viktigste satsingsområdene for Moelven-konsernet de neste fem årene. Bakgrunnen for dette arbeidet er at mens mange av Moelvens bedrifter gjør det veldig bra, har andre dessverre et godt stykke igjen før de når resultatmålene.

Vår jobb er nå å skape den vinnerkulturen, sikkerhetskulturen og samarbeidskulturen som gjør at vi når målene om bedre inntjening og lønnsom vekst. I alle ledd.

Vi kommer til å jobbe ufortrødent videre for å bedre konkurransekraften. Derfor er det viktig for meg å presisere – uavhengig av resultatframgangen – at det blir minst like stort trykk i dette arbeidet framover.

Når dette er sagt, kan vi fortsatt glede oss over positive trekk i utviklingen av konsernet Moelven.

Vi er enestående i Europa som leverandører til byggebransjen når det gjelder produktbredde. Jeg tør påstå at Moelven kan levere det meste av byggeløsninger til et bygg - et hvilken som helst bygg.

Vi er ledende på utvikling av nye interiør- og eksteriørløsninger i tre som vi tilbyr gjennom norske, svenske og danske byggevarekjeder. Blant annet er vi alene om å tilby hele produktspekteret av heltregulv, listverk og paneler i 16 ulike trendfarger. Et produkt kunden får levert på døra en uke etter bestilling. Ingen kan matche dette.

Moelven er i ferd med å utvikle et helt nytt modulbasert boligkonsept som innebærer at vi i vesentlig større grad drar nytte av industriell bygging og denne metodens fordeler. Det gir lavere byggekostnader og kortere byggetid. Kunden i form av byggherren, entreprenøren eller leilighetskjøperen får i prinsippet det samme produktet, samtidig som vår industrielle logikk kommer til sin fulle rett.

Vi er markedsleder på fleksible kontorinnredninger til næringsbygg. Løsninger som lar kunden velge fleksible systemer som gjør det enkelt og hurtig å bygge om når bedriften har behov for endringer i organisasjon eller rominndeling. Bare i 2014 innredet Moelven ca. 20.000 rom i Norge og Sverige.

Konsernet har også markedets bredeste utvalg på bærende konstruksjoner i limtre og assosierte produkter. Jeg våger også å si at Moelven har verdensledende konstruksjonskompetanse og er den tryggeste partneren en kan velge dersom formålet er å oppføre et bygg der det er behov for små eller store og komplekse bærende konstruksjoner i tre. Det som til nå er verdens høyest trehus med limtrekonstruksjoner fra Moelven, ferdigstilles i 2015.

Våre modul- innrednings- og limtreløsninger gjør at vi nå er den fremste industrielle byggeren i Skandinavia. Vi er også et av Europas ledende tremekaniske konsern. Det er vi stolte over.

Et viktig grep for oss er imidlertid at vi i større grad må ta inn over oss at folk innhenter informasjon og orienterer seg etter våre produkter og tjenester på andre måter enn før. Å være gode på å møte kunder, sluttbrukere og leverandører med effektive webløsninger og bra kommunikasjon via sosiale medier er en forutsetning.

Vi må derfor møte nye forventinger og kommunikasjonsformer med riktig sammensatt kompetanse og evnerik organisering av virksomheten.

Vår ambisjon er at vi skal være stolte over å være det naturlige valget for våre kunder, leverandører og ansatte i lang tid framover.

Konstituert konsernsjef
Morten Kristiansen

Lukk

Hovedtall

Resultat

HMS

Fortsett til NYHETER 2014